17.4.09

A prensa anuncia que Caixa Galicia pechará mais oficinas

Protesta dos veciños de Carreira ante o peche dunha oficina.

O xornal "El País" anunciou que Caixa Galicia pechará novamente oficinas, nomeadamente no sul da Galiza.

Anteriores peches de centros de traballo deron lugar a mobilizacións veciñais nuns casos e sindicais noutros.

Sem comentários: