17.11.08

Tirado de Gz.nazon

1 comentário:

punto G - 21 disse...

Tarifas plans, seguros vinculados, comisións ilegais, etc---