15.12.08

A Audiencia Nacional desestima o recurso de aclaración: o convenio é nulo


A Sala do Social da Audiencia Nacional desestimou o recurso de aclaración presentado por CCOO e CSICA contra a sentenza da mesma sala que declarou nulo o Convenio Colectivo das Caixas de Aforros.

Na nova resolución a Audiencia lembra que xa na sentenza declarou "nula a constitución da comisión negociadora, nulas as actuación posteriores incluida a aprobación do convenio, que é nulo por ilegalidade"

Asi mesmo tamén lembra que ordenou remitir testimuña da sentenza a Dirección Xeral de Traballo. Este organismo leva o rexistro dos Convenios Colectivos en vigor, de aí a decisión da sala.


1 comentário:

NULIDAD MENTAL disse...

NULO TI NULO EU NULOCOMIA. SON MODAS MARICONEIRAS. OS COCOC SON NULOS POR NATUREZA