27.11.07


1 comentário:

Marcelino Camacho disse...

Levo 17 anos na Caixa, son auxiliar administrativo e vivo nun piso que non quepo. Algúns dan asco, sobre todo os que despois do firmado no último COCOnvenio nos queren vender que é un gran logro de "recuperación adquisitiva" e "tempo libre". Calade e purgar as vosas vergonzas. Vaianse señores de CCOO.