9.6.10

Sen palabras

1 comentário:

Jasinto disse...

¡Qué queres que diga
que vou a dicir
te digo o que ninguén
quisera nunca oir!

(Café Quijano)