18.1.10

O Ministro de Xustiza non coñece a lei

Hoxe o Ministro de Xustiza do PSOE dixo públicamente que as Caixas de Aforros son competencias do Estado, unha afirmación falsa.

O Estatuto de Autonomía de Galicia
establece no artigo 30, Título II "Competencias" o seguinte:

"De acordo coas bases e a ordenación da actuación económica xeral e a política monetaria do Estado, correspóndelle á Comunidade Autónoma galega, nos termos do disposto nos artigos 38, 131, 149.1, 11 e 13, da Constitución, a competencia exclusiva das seguintes materias :

5. Institucións de crédito corporativo, público e territorial e Caixas de Aforros."

1 comentário:

O endocrino disse...

Non o interpretedes mal, este Doctor en Dereito refírese ao Estado de Galicia, ainda que o único que ten de galego é a panza. Consello do endocrino: "Paquiño, deixa de comer e pónteme a estudiar, que como sigas así, vante levar co gitanillo de Ourense".