21.5.07

Reunión con Secretaría Xeral polo "Plan Talentum"


O pasado mércores día 16 tivemos unha reunión coa Dirección da Caixa, motivada pola nosa solicitude de retirada do Plan Talentum. Nesta xuntanza informáronnos polo miúdo das características deste Plan; os novos datos que coñecemos reafirman a nosa oposición ao mesmo.

· -É un Plan que afecta de xeito colectivo, inicialmente a persoal administrativo temporal e fixo. Polo tanto debería ser autorizado pola representación sindical, non caben pactos individuais.

· -Implica a reclasificación do persoal administrativo en Comercial modificando substancialmente as condicións de traballo, neste senso tamén debería contar coa autorización previa da representación sindical.

· -Implica mobilidade xeográfica colectiva e incluso máis alá do establecido no Convenio Colectivo, polo tanto debería contar coa autorización da representación sindical.

· -Implica un “compromiso” de cumprimento entre o persoal afectado e Dirección Comercial (DC), compromiso coactivo para os traballadores e traballadoras, sen que signifique obriga algunha por parte da Dirección. En todo caso, quen nunca cumpre (DC), promete unha carreira profesional incerta como contrapartida a un traballo comercial certo.

· -O Plano implica unha maior carga de traballo para as oficinas por dúas vías: por unha banda, este persoal deixará de facer traballo administrativo que deberá ser realizado polo resto do persoal da oficina e, por outra banda, os directores/as e subdirectores/as terán a obriga de formar a estas persoas.

Os obxectivos individuais con compromiso de cumprimento, afectarán inicialmente ao persoal administrativo máis novo, en segunda fase ao persoal apoderado e por último ao resto do persoal. Este plan é unha copia do xa existente nalgúns bancos onde actuaron deste xeito, tratando de dividir ao cadro de persoal. A caixa non nos engana.

A empresa coñece cal é a nosa posición sobre este Plan, se persisten en levalo adiante volvemos ás mobilizacións.

2 comentários:

esquecin a pastilla dos nervos disse...

¿Lembrades cando M.A.P (non é a Miña Amada Polla é M.A. Prado) quiso converternos en xestores comerciais e non foi capaz?, este é o segundo intento. Queren aplicar a máxima de "quen a sigue a consigue". M.C.E.D.(que significa me cago en deus) ¿Kando imos rebentar todo? Lume nas ruas, os do metal agora están ceibes. A por eles hostias.

uno de los muchos talentum´s disse...

Hoy, lunes 18 de junio, en el desarrollo de la presentación de la nueva herramienta de la "grandiosa, majestuosa y todopoderosa Area de Desarrollo Estratégico de Directivos", comúnmente conocida como "Plan Talentum", hemos podido ver como María Camino, junto con toda la legión de Directivos, nos ha mostrado como se diferencia éste último del que se presentó en la Red 2.
Considero, como empleado de la entidad que está integrado en este Plan, que nos han tranquilizado mucho, puesto que, teniendo en cuenta que piensan que somos tan ignorantes como ellos (que no saben más que leer transparencias, que otros han hecho aparecer en la "pared")nos han dicho:
- No hay objetivos, sino retos.
- No hay que vender 5 CTP... sino que es aconsejable para nosotros.
- No hay un seguimiento por fichas, sino mediante llamadas del GRR (otra de las tantas figuras inútiles en la entidad).
- No hay que firmar el compromiso (despido voluntario), aunque todos sabemos que con indemnización o no, sino cumplimos, nos vamos.
-Es un plan sobre todo formativo, no de ventas, ya que alguno de los genios de Formación nos colgará manuales de cursos on line, para que vendamos mejor.
-No habrá movilidad, pero miembros de la Red 1 es posible que pasen a la Red 2 para curtirse.
Es decir, brillante, ignorante y trepa María Camino, nos hemos quedado más tranquilos, porque vemos que realmente, los empleados somos lo primero para la empresa.
Además, hemos podido ver como toda la "recua" de genios que tenemos en la entidad saben colocarnos los productos a nosotros ("tan sólo 2 € al mes la CTP, es realmente barato...".
En conclusión, todos tranquilos que ésto ha cambiado, sobre todo que desde la presentación en la Red 1 hasta la presentación en la Red 2 ya hay compañeros despedidos, gente con insomnio, nervios entre quienes no han finalizado sus exámenes, y sobre todo, que nuestros brillantes, ignorantes, poco-personas, incultos... directivos ya han cobrado su nómina de 3.000 € en adelante.
Que reine la paz, hermanos¡¡.
Que la visita a Roma y la bendición del Papa nos ampare, aunque sólo la haya recibido el Consejo.